Word fan van Zorgtoppers

>Klanttevredenheid

Klanttevredenheid


Zorgtoppers laat periodiek onderzoeken wat de cliënten van Zorgtoppers vinden van de zorg die zij ontvangen. Dit gebeurt door een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau, dat gespecialiseerd is in klanttevredenheidsonderzoeken. 

Opvallende resultaten

Uit een onderzoek van het bureau TRIQS blijkt een grote tevredenheid bij cliënten die thuiszorg krijgen van Zorgtoppers: 89,9 % van de cliënten zegt tevreden te zijn en zou Zorgtoppers bij anderen aanbevelen. De resultaten van dit onderzoek komen voort uit de zogenaamde CQI-meting, die Zorgtoppers periodiek onder haar cliënten laat uitvoeren.

De belangrijkste resultaten van de CQI-meting onder cliënten van Zorgtoppers zijn:

  • Op de vraag of men Zorgtoppers bij anderen zou aanbevelen antwoordt 89,3% van de ondervraagden positief.
  • Van de cliënten van Zorgtoppers is 92,9% positief over de zorgverlening van de medewerkers van Zorgtoppers.
  • Over de telefonische bereikbaarheid overdag van Zorgtoppers is 85,7% van de geënqueteerden positief.
  • En 78,6% vindt dat de hulpverleners van Zorgtoppers aandachtig luisteren naar de cliënt.

Verbeterpunten

Hoewel de overgrote meerderheid van de ondervraagden positief is over de thuiszorgverlening van Zorgtoppers, wordt er door een vijfde van de cliëntenpopulatie nog wel een aantal verbeterpunten genoemd. De belangsrijkste zijn:

  • Op tijd horen dat een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie
  • Voldoende de dingen kunnen doen die u als cliënt belangrijk vindt.
  • Weten wanneer uw contactpersoon bij Zorgtoppers telefonisch bereikbaar is.

Aanmoediging

De directie van Zorgtoppers vindt de positieve uitslagen van de tevredenheidsmeting een aanmoediging om op de ingeslagen weg van kwalitatief hoogwaardige thuiszorgverlening door te gaan. Onderdeel daarvan is dat de gesignaleerde verbeterpunten ter harte worden genomen en extra aandacht in de beleidsvoering krijgen.  

Aanleiding voor de meting naar cliëntervaringen

Deze meting is uitgevoerd in navolging van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin staat vermeld dat alle thuiszorgorganisaties elke 2 jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren.

Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews.
Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier -worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Het integrale onderzoeksrapport naar de ervaringen van cliënten van Zorgtoppers kunt u hier lezen >>

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar kunnen delen. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie NPCF.

Cliënten en anderen die kennis hebben van het werk van Zorgtoppers kunnen een recensie en een waarderingscijfer geven op de website van Zorgkaart Nederland >>.