Word fan van Zorgtoppers

>>Gedragsregels

Gedragsregels Zorgtoppers 


Zorgtoppers BV heeft een aantal gedragsregels vastgelegd die betrekking hebben op de diensten die zij levert. Het betreft:

  • Algemene Voorwaarden

  • Zorgtoppers Gedragscode 

  • Meldcode Huiselijk Geweld

  • Privacy Reglement

  • Wervings-en selectiebeleid

 

De gedragsregels van Zorgtoppers zijn op te vragen met behulp van het onderstaande contactformulier. Geeft u daarbij even aan om welk van bovenstaande documenten het gaat.