Word fan van Zorgtoppers

>Levenseinde zorg

Levenseinde zorg


Zorgtoppers is gespecialiseerd in thuiszorg bij het levenseinde, ook wel palliatieve zorg genoemd. Verleend door ervaren hulpverleners die liefde hebben voor de mensen die zij mogen verzorgen.

Wat is palliatieve zorg?

  • Het woord palliatief komt van het Latijnse woord ‘pallium’ dat mantel of deken betekent. Palliatief heeft de betekenis gekregen van een verzachtende begeleiding in de laatste levensfase

  • Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is iemand in de laatste levensfase (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

  • Palliatieve zorg is aan de orde als iemand ongeneeslijk ziek is, of door een handicap of ouderdom dusdanig verzwakt is, dat het levenseinde nadert.

  • Niet de genezing van de cliënt is het doel bij palliatieve zorg, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het levenseinde proces zo comfortabel mogelijk kan verlopen.

Persoonlijke aandacht

  • Bij palliatieve zorgverlening is naast aandacht voor lichamelijke klachten ook ruimte voor het bespreken van psychische, sociale en spirituele vragen van de cliënt en zijn of haar naasten. Er is dus sprake van ‘totale zorg’: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

  • De palliatieve teams van Zorgtoppers zijn er op ingesteld dat aan alle wensen van de cliënt en zijn of haar naasten tegemoet wordt gekomen. Ook na het overlijden van de cliënt door ondersteuning bij verliesverwerking.

  • Bij Zorgtoppers is er rust en ruimte voor persoonlijke aandacht. Bij de verzorging, maar ook bij een goed gesprek. Met u als cliënt, maar ook met uw familie en met de dokter.

 

- Meer over het palliatief zorgbeleid van Zorgtoppers vindt u hier >>

- Wilt u een gesprek over de levenseinde zorg van Zorgtoppers klik hier >>