Word fan van Zorgtoppers

>>Hoge tevredenheid bij cliënten Zorgtoppers

Hoge tevredenheid bij cliënten Zorgtoppers

Uit een onderzoek van het bureau TRIQS blijkt een grote tevredenheid bij cliënten die thuiszorg krijgen van Zorgtoppers: 89,9% van de cliënten zegt tevreden te zijn en zou Zorgtoppers bij anderen aanbevelen.
De resultaten van dit onderzoek komen voort uit de zogenaamde CQI-meting, die Zorgtoppers periodiek onder haar cliënten laat uitvoeren


Ervaringen cliënten

CQI staat voor Consumer Quality Index (Consumenten Kwaliteit Index). De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematisch toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

Resultaten meting

De belangrijkste resultaten van de CQI-meting onder cliënten van Zorgtoppers zijn:

  • Op de vraag of men Zorgtoppers bij anderen zou aanbevelen antwoordt 89,3% van de ondervraagden positief.
  • Van de cliënten van Zorgtoppers is 92,9% positief over de zorgverlening van de medewerkers van Zorgtoppers.
  • Over de telefonische bereikbaarheid overdag van Zorgtoppers is 85,7% van de geënqueteerden positief.
  • En 78,6% vindt dat de hulpverleners van Zorgtoppers aandachtig luisteren naar de cliënt.

Verbeterpunten

Hoewel de overgrote meerderheid van de ondervraagden positief is over de thuiszorgverlening van Zorgtoppers, wordt er door een vijfde van de cliëntenpopulatie nog wel een aantal verbeterpunten genoemd. De belangsrijkste zijn:

  • Op tijd horen dat een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie
  • Voldoende de dingen kunnen doen die u als cliënt belangrijk vindt.
  • Weten wanneer uw contactpersoon bij Zorgtoppers telefonisch bereikbaar is.

Aanmoediging

De directie van Zorgtoppers vindt de positieve uitslagen van de tevredenheidsmeting een aanmoediging om op de ingeslagen weg van kwalitatief hoogwaardige thuiszorgverlening door te gaan. Onderdeel daarvan is dat de gesignaleerde verbeterpunten ter harte worden genomen en extra aandacht in de beleidvoering krijgen. 

Het integrale onderzoeksrapport naar de ervaringen van cliënten van Zorgtoppers kunt u hier lezen >>