Word fan van Zorgtoppers

>>De thuiszorg in 2017

De thuiszorg in 2017


Doel van de thuiszorg is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De zorgverzekeraars en de gemeenten hebben belangrijke taken in de langdurige zorg en ondersteuning.Voor de zorg hebben we met de volgende wetten te maken:

  • Zorgverzekeringswet 
  • Wmo 2015 (gemeente)
  • Wet langdurige zorg
  • Jeugdwet

Op basis van informatie van het Minsterie van VWS heeft Zorgtoppers voor u de belangrijkste kenmerken van de zorgwetten op een rijtje gezet. Deze informatie kunt u vinden op deze website bij de volgende hoofdstukken (doorkliks): 

Meer informatie over de veranderingen in de zorg kunt u ook vinden op: