Word fan van Zorgtoppers

Begeleiding (Wmo)


 • Wat is begeleiding?

  • Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (dagbesteding). Ook Zorgtoppers verzorgt begeleiding vanuit de Wmo en heeft daarvoor een contract afgesloten met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek.
  • De wijkverpleegkundige van Zorgtoppers stelt na een gesprek met u de begeleidingsindicatie op voor de gemeente.
 • Begeleiding met persoonsgebonden budget (pgb)?

  • Het pgb wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank
  • Heeft u na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt u weer een pgb aanvragen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de Wmo 2015 dat wil zeggen:
   • ​U moet onderbouwen dat gewone hulp ('in natura') niet past bij uw situatie.
   • U moet een pgb kunnen beheren, dus u moet in staat zijn bijvoorbeeld overeenkomsten af te sluiten en hulpverleners aan te sturen.
   • ​U moet veilige en goede hulp inkopen.
 • Neemt de gemeente contact met u op?

  • De gemeente heeft informatie gekregen over uw indicatie, de zorg die u krijgt en eventueel de hoogte van uw pgb. U hoeft in principe dus geen contact op te nemen met uw gemeente..

  • De gemeente kan ook contact met u opnemen om u bijvoorbeeld andere ondersteuning aan te bieden of u aan te bieden in plaats van het pgb voortaan ondersteuning in natura te geven. 

  • Als de gemeente met u wilt overleggen over uw ondersteuning, kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid of iemand van Zorgtoppers. U kunt ook hulp vragen aan een professionele cliëntondersteuner. U heeft recht op gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan samen met u kijken of het aanbod van de gemeente goed voor u is. Vraag uw gemeente bij wie u voor cliëntondersteuning terecht kunt.   

Meer informatie over de WMO kunt u hier >> vinden