Word fan van Zorgtoppers

>>Welke zorg?

Thuiszorg in Huizen en 't Gooi: welke zorg levert Zorgtoppers?


 • Thuiszorg voor alleenstaanden
 • Partnerzorg zodat u samen thuis kunt blijven wonen
 • Permanente verpleging en verzorging thuis ter voorkoming van verpleeghuisopname
 • Intensieve thuiszorg ondermeer na een ziekenhuisbehandeling/opname
 • Complexe wondzorg
 • Begeleiding en verzorging thuis van (sterk) dementerenden en Alzheimerpatiënten
 • Begeleiding en verzorging van cliënten die te maken hebben met de gevolgen van hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeval of een CVA
 • Gespecialiseerde thuiszorg van ALS-, MS-, Alzheimer -en Parkinsonpatiënten
 • Zorg op maat voor cliënten in hun laatste levensfase
 • Levenseinde zorg
 • Spoedeisende zorg 7 dagen per week, 24 uur per dag 

Welke soort zorg u of uw naaste nodig heeft, wordt in onderling overleg afgesproken. Dat kunnen ook combinaties van zorgvormen zijn.


Voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van Zorgtoppers voor u of uw naasten kunt u bellen met  ons kantoor 035-6565180. E-mailen kan ook: info@zorgtoppers.nl